Rondom de eredienst

Geschreven op 13 oktober 2017

Op zondag 29 oktober is er ‘s morgens een gezamenlijke avondmaaldienst van de Gereformeerde, de Hervormde en de Vecht en Angstel Kerk. Dat is de eerste keer in de geschiedenis van ons dorp. Bijzonder verheugend. De drie kerkenraden dragen samen de verantwoordelijkheid. Tekst voor de preek is Romeinen 15: 7: ‘Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ook ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.’ Voorgangers zijn ds. J. de Jong en ds. P. Nagel. In de avonddienst hoopt ds. F. Wijnhorst uit Katwijk voor te gaan.