Ruggespraak

Geschreven op 6 juni 2017

Begin mei zijn Alwin Kaashoek (Kaader kerkadvies) en enkele gemeenteleden samengekomen voor overleg m.b.t. het kerkgebouw en de wensen omtrent het gebruik hiervan. Tijdens deze eerste samenkomst hebben we gesproken over het onderzoek dat Alwin gaat verricht en de wijze waarop dat aangepakt zal worden. Ook hebben we met elkaar gesproken over de wensen die er leven, de kansen en belemmeringen die we ervaren. We hebben ook gesproken over het belang van deze gesprekken met ons als gemeente-leden, maar ook over het belang van gesprekken met diverse partijen en belanghebbenden ‘rond de kerk’. Wij zullen nog een enkele keer bij elkaar komen. Deze volgende samenkomsten zullen worden gebruikt voor feedback en het verzamelen van informatie, met als doel om tot een gedragen plan te komen. We hopen u via de nieuwsbrief op de hoogte te houden. Heeft u vragen over deze samen-komsten of wilt u hieraan deelnemen dan kunt u contact opnemen met Gijsbert van Lindenberg:  tel. 0652064112 of mailen naar: ">