Tafel van Hoop

Geschreven op 8 december 2017

Op maandagavond 18 december organiseert een klein groepje mensen vanuit de Raad van Kerken een ‘Tafel van Hoop’, dat wil zeggen een maaltijd voor in Loenen wonende statushouders/vluchtelingen. De statushouders, uit diverse landen, en hun begeleiders reageerden heel enthousiast op de uitnodiging. Een en ander vindt plaats in de ruimte naast de Gereformeerde Kerk.