Bijeenkomst verbouwing

Geschreven op 11 juni 2021

Beste mensen,

Wat fijn dat de beperkende corona maatregelen inmiddels weer wat kunnen worden versoepeld. En dat we elkaar weer bij de diensten kunnen treffen. Ook al is de afstand er nog steeds wel en de koffie nog steeds niet.

De versoepelingen betekenen dat er ook allerlei activiteiten die al lang uitgesteld zijn weer mogelijk worden. Een van de eerste zaken die we als kerkenraad graag nog voor de zomer aan u willen laten zien zijn de plannen voor de aanpassingen aan het kerkgebouw. De kans dat de verbouwing kort na de zomer daadwerkelijk gaat beginnen is inmiddels erg groot. Maar het belangrijkste dat we aan u willen laten zien, is het definitief ontwerp van het gebrandschilderd glas zoals dat nog dit najaar zal worden aangebracht.

Het lijkt ons een  goed idee om u weer even helemaal bij te praten op een zaterdagmiddag in de kerk. We hebben daar voldoende ruimte om afstand te houden en toch met elkaar te spreken.  Er is ruimte voor al uw vragen.

De kerkenraad nodigt u daarom uit voor zaterdagmiddag 26 Juni om 15.00 uur in de kerk. We gaan er van uit dat de bijeenkomst ongeveer anderhalf uur in beslag zal nemen.

Pieter de Kruijf.