Vespers in de stille week

Geschreven op 12 april 2019

In de stille week is er op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april een vesper. In afwijking van andere avonden is de vesper op maandag 15 april in de Vecht & Angstelkerk aan de Rijksstraatweg 139. Alle andere avonden gewoon in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat. De vesper duurt van 19.15 -19.45 uur. Deur open vanaf 19.00 uur. Een moment van stilte, bezinning, zingen en gebed.

Op Witte Donderdag 18 april is er een Witte donderdagviering in de Gereformeerde Kerk waarbij de leden uit andere kerken welkom zijn om deel te nemen. Ook deze viering begint om 19.15 uur. Op Goede Vrijdag 19 april heeft elke gemeente een kerkdienst in het eigen kerkgebouw op het eigen tijdstip. Op Stille zaterdag 20 april is er om 19.15 uur een Stille zaterdagviering met doopgedachtenis in de Gereformeerde Kerk. Daarbij zijn leden uit alle kerken welkom.

Het bijwonen van de vespers en vieringen naar Pasen toe zijn een goede geestelijke oefening om te proberen ons los te maken van de druk en de jacht van de zuigkracht in het gewone leven (en ook in het kerkelijk bedrijf) en om ons te richten op de kern waar alles door gedragen wordt: het kruis en de opstanding van Christus. Laat u meenemen op deze bevrijdende weg!