Vespers ‘Weg door de woestijn’

Geschreven op 2 maart 2018

In de lijdenstijd is er elke woensdagavond van 19.15-19.45 uur een vesper (avondgebed) in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat. Het is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de 5 kerken uit Loenen en Vreeland die in de Raad van Kerken deelnemen. De lezingen zijn dit jaar gekozen rond het thema ‘Weg door de woestijn’. Voor 7 maart is als Psalm de 142e gekozen en de lezing is 1 Koningen 19: 1-13, waar we Elia tegenkomen in de woestijn. Op 14 maart zijn dat Psalm 33 en Jesaja 35: 1-10 met een visioen over de woestijn. Terugkerend is de lezing uit Johannes 19: 28-30, waar Jezus aan het kruis onze woestijnervaringen op Zich neemt. Een vesper is een stilte bijeenkomst met ruimte voor meditatie, (Psalm)gebed, inkeer en zang. De vespers willen ons helpen om het gedenken van het lijden van Christus een plaats te laten hebben in ons leven van alle dag. De kerk is open vanaf 19.00 uur.