Vespers ‘Weg door de woestijn’

Geschreven op 2 februari 2018

In de lijdenstijd is er elke woensdagavond van 19.15-19.45 uur een vesper (avondgebed) in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat. Het is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de 5 kerken uit Loenen en Vreeland die in de Raad van Kerken deelnemen. De lezingen zijn dit jaar gekozen rond het thema ‘Weg door de woestijn’. Voor 21 februari is als Psalm de 62e gekozen en de lezing is Exodus 3: 1-10, waar God Mozes roept in de woestijn. Op 28 februari zijn dat Psalm 140 en 1 Samuël 23: 14-18 over David in de woestijn. Terugkerend is de lezing uit Johannes 19: 28-30, waar Jezus aan het kruis onze woestijnervaringen op Zich neemt.

Een vesper is een stilte bijeenkomst met ruimte voor meditatie, (Psalm)gebed, inkeer en zang. De vespers willen ons helpen om het gedenken van het lijden van Christus een plaats te laten hebben in ons leven van alle dag. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Schema vespers 2018 – Weg door de woestijn
Datum Dag Locatie Leiding
Lijdensweken team van 2 uit 2 kerken
14-feb woensdag Geref. Kerk Kees Hulsman (PGV) + … (HK)
21-feb woensdag Geref. Kerk Astrid Schoenmakers (GK) + Henk van Veen (GKV)
28-feb woensdag Geref. Kerk Janneke Kolijn (GK) + Nico de Jong (PGV)
7-mrt woensdag Geref. Kerk Elza Vis (HK) + Hanno Booij (GKV)
14-mrt woensdag Geref. Kerk Jos van Os? (RKK) + Janneke Kolijn (GK)
Op 14 maart is er in HK en V&AK biddagdienst
21-mrt woensdag Geref. Kerk GKV + Jos van Os? (RKK)
Stille week
26-mrt maandag Geref. Kerk Astrid Schoenmakers (GK) + Tina de Pijper (HK)
27-mrt dinsdag Geref. Kerk GKV + Sylvia Botermans (PGV)
28-mrt woensdag Geref. Kerk Elza Vis (HK) + Joseph Toonen (RKK)

 

29 maart: Witte donderdagdienst + viering H. A.

O.v.v. de Gereformeerde Kerk

30 maart: ds. Jeroen de Jonggéén vesper in verband met Goede Vrijdagdiensten

31 maart: Vesper met doopherinnering

ds. Jeroen de Jong