Welkomstdienst Vakantie Bijbel Week

Geschreven op 30 juli 2016

800_300_1_155786_0_nl_2016_vbw_map

Op zondag 21 augustus zal de VBW 2016, met als thema “Aan tafel”, afgesloten worden met een welkomstdienst in de Grote kerk van Loenen aan de Vecht, aanvang 10.00 uur. Iedereen die de VBW bezocht heeft is van harte welkom! Neem gerust je ouders, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes, ooms en tantes mee. De collecte van de welkomstdienst is bestemd voor de voedselbank Amsterdam – Zuidoost. Op deze wijze willen we in praktijk brengen wat God ons deze week heeft geleerd: een maaltijd gebruiken en/of delen met elkaar laat Gods liefde voor elkaar zien en zijn tekenen van Zijn Koninkrijk! Hartelijke welkom, je wordt verwacht!