Werk aan de Kerk

Geschreven op 13 augustus 2021

Zoals u op de Gemeentemiddag hebt kunnen horen is D.V. 12 september voorlopig de laatste zondag waarin we de diensten kunnen houden in onze eigen kerk. We hebben naar een goede vervangende ruimte gezocht en zijn welkom bij de buurkerken, echter dat zal inhouden, dat we onze diensten naar een ander tijdstip en een andere plek moeten verplaatsen en vragen of de predikanten en organisten ook op dat andere tijdstip kunnen en willen komen.

Gelukkig blijken er in het Web 80 bezoekers tegelijkertijd op veilige Corona afstand geplaatst te kunnen worden. Het Web is voor ons gewoon om 10 uur beschikbaar op de zondagmorgen. Ook is er ruimte beschikbaar voor de kinderen en voor het drinken van koffie na de dienst. Naar verluid lijkt het ook mogelijk de diensten daarvandaan uit te zenden. Financieel blijkt dit, vanwege de stookkosten in ons eigen kerkgebouw, naar verwachting zelfs goedkoper uit te vallen en een besparing op te leveren.

Omdat het Web voor veel mensen laagdrempeliger is dan een kerkgebouw, hopen we dat er ook wat buitenstaanders binnen komen. We hebben daarom besloten, de morgendiensten na 12 september om 10:00 in Cultureel centrum ’t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen aan de Vecht te houden. Het is de bedoeling om de avonddiensten om 19:00 in de Gereformeerde kerk te houden, daar is genoeg ruimte om 50 bezoekers tegelijkertijd op veilige Corona afstand te plaatsen. Omdat het een en ander nog verder uitgewerkt moet worden, hopen we in de volgende Nieuwsbrief hieraan verdere invulling te geven.
Adriaan Kroon